icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Tillæg til miljøgodkendelse Hedekrogen 14, 5620 Glamsbjerg

Assens Kommune har meddelt et tillæg til miljøgodkendelsen på husdyrbruget Hedekrogen 14, 5620 Glamsbjerg.

Der er meddelt godkendelse til 1.650 diegivende årssøer med grise til fravænning og 1.450 drægtige årssøer svarende til 341,3 dyreenheder (DE). Hele tillægget med bilag kan ses via nedenstående links.

§ 12, stk. 3 Miljøgodkendelse Hedekrogen 14, 5620 Glamsbjerg, sohold 341 DE

Ansøgningsskema nr. 101474 Version 3

Ansøgning om tillæg

Anlægstegning

Miljøgodkendelse af 28. september 2010

Har du spørgsmål, kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.NMKN.dk. Klagen skal være indgivet senest mandag den 25. juni 2018.

Offentliggjort den 28. maj 2018

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: