icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Tillæg til miljøgodkendelse af skydebane, Maevej 30, Tommerup

Assens Kommune meddeler endeligt tillæg til miljøgodkendelse til udvidelse af skydetiderne på Tommerup Jagtforenings skydebane på Maevej 30, 5690 Tommerup.

Du kan læse mere på nedenstående links

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse

Afgørelsen kan påklages inden 4 uger. En klage har ikke opsættende virkning, med mindre klagenævnet bestemmer noget andet. Det vil sige, at godkendelsen kan tages i brug med det samme.

Klagevejledning findes i afgørelsen samt på www.naevneneshus.dk

Spørgsmål kan rettes til Dorthe Toft på industri@assens.dk eller på tlf. 64 74 75 11

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger