icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2018-2027 for Assens Kommune

Byrådet har den 31. maj 2023 vedtaget Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2018-2027 for Assens Kommune. Tillægget til planen kan ses her.

Tillægget omfatter i hovedtræk nye bassiner og ledninger ved Overmarken i Tommerup og i Aarup by. Desuden udlægges der nye kloakoplande ved Tallerup i Tommerup St. og ved Rørup.

Planforslaget har været i offentlig høring i 8 uger i perioden den 26. januar 2023 til den 23. marts 2023.

Byrådets vedtagelse af en spildevandsplan kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 3. En spildevandsplan kan efter de generelle regler om domstolsprøvelse indbringes for domstolene, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101 om den særlige søgsmålsfrist på miljøområdet. Generelt må det forventes, at prøvelsen ikke vil omfatte en indholdsmæssig prøvelse af spildevandsplanen, men vil være begrænset til formelle spørgsmål vedr. høring mv.

Kontakt

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til Miljø og Natur, att. René Holst, tlf.: 64 74 75 11.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger