icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2018-2027

Byrådet har den 24. februar 2021 vedtaget Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2018-2027 for Assens Kommune. Planen med tilhørende miljøscreening kan ses via linket herunder:

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2018-2027

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2018-2027 omfatter regnvandshåndtering i den sydlige del af Haarby i forbindelse med separatkloakering, separatkloakering af 8 ejendomme i Verninge og spildevandskloakering af 19 adresser i det åbne land.

Planforslaget har været i 8 ugers offentlig høring i perioden 26. november 2020 - 21. januar 2021.

Byrådets vedtagelse af en spildevandsplan kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 3. En spildevandsplan kan efter de generelle regler om domstolsprøvelse indbringes for domstolene, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101 om den særlige søgsmålsfrist på miljøområdet. Generelt må det forventes, at prøvelsen ikke vil omfatte en indholdsmæssig prøvelse af spildevandsplanen, men vil være begrænset til formelle spørgsmål vedr. høring mv..

Kontakt
Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til Miljø og Natur, att. Gunilla D. Ørbech eller René Holst, tlf. 64 74 75 11.

Offentliggjort 26. februar 2021 

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger