icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen til husdyrbruget

Gamtoftevej 54, 5610 Assens

Assens Kommune har meddelt tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen til husdyrbruget Gamtoftevej 54, 5610 Assens.

Der er meddelt tillæg til miljøgodkendelsen fra november 2015 til en produktion på 386 DE bestående af 950 årssøer 33.250 smågrise/år (7,2-32 kg) og 400 polte/år (32-107 kg). Godkendelse med bilag kan ses via nedenstående links.

Afgørelse, tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse - 5. november 2015

Afgørelse efter § 30 - Emissionsorienteret produktionstilpasning, Stærmosevej 172

Ansøgning skema 95069

Tekstbilag til ansøgning

Har du spørgsmål, kan du kontakte Ove Johansen, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Natur- og
Miljøklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.NMKN.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: