icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Tilladelse til udledning

af tag- og overfaldevand (regnvand) fra dele af Glamsbjerg til tilløb til Alenbæk

Der meddeles tilladelse til udledning af tag- og overfladevand (regnvand) fra dele af Glamsbjerg til tilløb til Alenbæk. Der udledes tag- og overfaldevand fra et areal på 18,7 ha.

Du kan læse hele tilladelsen her

Klagevejledning

Afgørelsen kan efter miljøbeskyttelseslovens § 91, stk. 1 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annonceringen af afgørelsen på Assens Kommunes hjemmeside.
Klage over afgørelsen skal indgives direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen som findes på forsiden af www.nmkn.dk
www.nmkn.dk kan du også finde information om, hvordan du klager via Klageportalen.

Kontakt

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til Miljø og Natur, att. Katrine Juul Larsen, tlf.: 64 74 75 11.

Offentliggjort den 21. august 2017 

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: