icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Tilladelse til udledning af vejvand fra del af Fynske Motorvej E20 til Dybmoseafløbet og Tilløb til Møllebækken

I forbindelse med udvidelse af Fynske Motorvej E20 mellem Gribsvad og Nørre Aaby (projekt 4047) meddeles der tilladelse til udledning af vejvand fra del af Fynske Motorvej E20 i Assens Kommune (km 182.300 – 187.800) til Dybmoseafløbet og Tilløb til Møllebækken via 5 regnvandsbassiner.

Du kan læse hele tilladelsen her

Klagevejledning

Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annonceringen af afgørelsen på Assens Kommunes hjemmeside. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Kontakt

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til Miljø og Natur, att. Gunilla D. Ørbech, tlf.: 64 74 75 11.

Offentliggjort den 23. august 2019.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har