icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Tilladelse til udledning af tagvand (regnvand) fra nyt væksthus til vådområde ved Åsemosebækken

I forbindelse med etablering af nyt væksthus på Neversvej 40, 5690 Tommerup meddeles der tilladelse til udledning af tagvand (regnvand) fra væksthuset til vådområde ved Åsemosebækken. Tilladelse omfatter udledning af tagvand fra et samlet areal på 0,24 ha.

Du kan læse hele tilladelsen her

 

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annonceringen af afgørelsen på Assens Kommunes hjemmeside.
Klage over afgørelsen skal indgives direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen som findes på forsiden af www.naevneneshus.dk.

 

Kontakt

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til Miljø og Natur, att. Katrine Juul Larsen, tlf.: 64 74 75 11.

Offentliggjort onsdag den 15. december 2021

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger