icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til Sogneskellet fra Bakkehusene samt sydlige kloakoplande omkring Mørkmosehøj og Uglebjergvej i Aarup

I forbindelse med både kommunal og privat byggemodning af Bakkehusene i Aarup meddeles der tilladelse til udledning af tag- og overfladevand (regnvand) fra Bakkehusene samt dele af boligområdet nord og øst for Bakkehusene.

Du kan læse hele tilladelsen her

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annonceringen af afgørelsen på Assens Kommunes hjemmeside.
Klage over afgørelsen skal indgives direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen som findes på forsiden af www.naevneneshus.dk.

Kontakt

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til Miljø og Natur, att. René Holst, tlf.: 64 74 75 11.

Offentliggjort: 6. december 2022.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger