icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand (regnvand) fra Haarby til Haarby Å og Spangebækken

I forbindelse med separatkloakering af Haarby meddeles der tilladelse til udledning af tag- og overfladevand (regnvand) fra dele af Haarby til Haarby Å og Spangebækken. Tilladelse omfatter udledning af tag- og overfaldevand fra et samlet areal på 94,2 ha.

Du kan læse hele tilladelsen her

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annonceringen af afgørelsen på Assens Kommunes hjemmeside.
Klage over afgørelsen skal indgives direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen som findes på forsiden af www.naevneneshus.dk.

Kontakt

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til Miljø og Natur, att. Katrine Juul Larsen, tlf.: 64 74 75 11.

Offentliggjort tirsdag den 29. oktober 2019

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger