icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand (regnvand) fra del af Glamsbjerg syd og den nordlige del af Køng til Haarby Å

I forbindelse med separatkloakering af deloplande til Gummerup Renseanlæg fremsendes meddeles der tilladelse til udledning af tag- og overfladevand (regnvand) fra del af Glamsbjerg syd og den nordlige del af Køng til Haarby Å. Tilladelse omfatter udledning af tag- og overfaldevand fra et samlet areal på 14,4 ha.

Du kan læse hele tilladelsen her

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annonceringen af afgørelsen på Assens Kommunes hjemmeside.
Klage over afgørelsen skal indgives direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen som findes på forsiden af www.naevneneshus.dk.

Kontakt

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til Miljø og Natur på mail jordvand@assens.dk eller tlf.: 64 74 75 11.

Offentliggjort torsdag den 9. juli 2020

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger