icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra del af Verninge by og Neversvej/Fuglekildevej til vandløbet Verninge Mose

I forbindelse med separatkloakering af dele af Neversvej og Fuglekildevej samt byggemodning i Verninge meddeles der tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra del af Verninge by og Neversvej/Fuglekildevej til vandløbet Verninge Mose (Holmehave Bæk-vandløbssystemet) via regnvandsbassiner.

Du kan læse hele tilladelsen her

 

Klagevejledning

Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annonceringen af afgørelsen på Assens Kommunes hjemmeside. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

 

Kontakt

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til Miljø og Natur, att. Gunilla D. Ørbech, tlf.: 64 74 75 11.

Offentliggjort den 2. marts 2021

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger