icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Tilladelse til udledning af tag- og overfaldevand (regnvand)

fra Dærup til Alenbæk

Der meddeles tilladelse til udledning af tag- og overfladevand (regnvand) fra Dærup til Alenbæk. Der udledes tag- og overfaldevand fra et areal på 7,86 ha

Du kan læse hele tilladelsen her

Klagevejledning

Afgørelsen kan efter miljøbeskyttelseslovens § 91, stk. 1 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annonceringen af afgørelsen på Assens Kommunes hjemmeside.
Klage over afgørelsen skal indgives direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen som findes på forsiden af www.nmkn.dk
www.nmkn.dk kan du også finde information om, hvordan du klager via Klageportalen.

Kontakt

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til Miljø og Natur, att. Katrine Juul Larsen, tlf.: 64 74 75 11.

Offentliggjort den 11. juli 2017

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: