icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Tilladelse til udledning af tag- og overfaldevand (regnvand) fra Tommerup til Rævedamsafløbet

Der meddeles tilladelse til udledning af tag- og overfladevand (regnvand) fra dele af Tommerup til Rævedamsafløbet. Tilladelse omfatter udledning af tag- og overfaldevand fra et samlet areal på 80,8 ha.

Der meddeles tilladelse til udledning af tag- og overfladevand (regnvand) fra dele af Tommerup til Rævedamsafløbet. Tilladelse omfatter udledning af tag- og overfaldevand fra et samlet areal på 80,8 ha.

Du kan læse hele tilladelsen her.

Klagevejledning

Afgørelsen kan efter miljøbeskyttelseslovens § 91, stk. 1 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annonceringen af afgørelsen på Assens Kommunes hjemmeside.

Klage over afgørelsen skal indgives direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen som findes på forsiden af www.naevneneshus.dk

Kontakt

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til Miljø og Natur, att. Katrine Juul Larsen, tlf.: 64 74 75 11.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har