icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Tilladelse til udledning af renset spildevand fra Assens Renseanlæg til Lillebælt

Assens Kommune har meddeler tilladelse til udledning af renset spildevand fra det nye Assens Renseanlæg, Egebjergvej 3, 5610 Assens til Lillebælt.

Du kan læse hele tilladelsen her

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annonceringen af afgørelsen på Assens Kommunes hjemmeside. Afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 22. maj 2019. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Kontakt

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til Miljø og Natur, att. Gunilla D. Ørbech, tlf.: 64 74 75 11.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har