icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Tilladelse til styret udledning af tag- og overfladevand fra dele af Tommerup Stationsby til Brende Å

I forbindelse med realisering af 1. og 2. etape af Regnvandsplan for Tommerup Stationsby meddeles der tilladelse til styret udledning af tag- og overfladevand fra dele af Tommerup Stationsby til Brende Å.

Du kan læse hele tilladelsen her

 

Klagevejledning

Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annonceringen af afgørelsen på Assens Kommunes hjemmeside. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Kontakt

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til Miljø og Natur, att. Gunilla D. Ørbech, tlf.: 64 74 75 11.

Offentliggjort den 24. marts 2021

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger