icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Tilladelse til sænkning af grundvandsstanden

Gelstedvej 47, 5660 Aarup

Tilladelse til sænkning af grundvandsstanden som følge af indvinding af råstoffer under grundvandsspejlet matr. nr. 1b Ålsbo, Rørup og 3d Hækkebølle By, Rørup, beliggende Gelstedvej 47, 5660 Aarup.

Du kan se hele afgørelsen her

Der kan efter Vandforsyningslovens § 75 klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Offentliggjort den 18. januar 2018

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: