icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Tilladelse til sænkning af grundvandsstanden som følge af

indvinding af råstoffer under grundvandsspejlet på matr. nr. 18a Barløse By, Barløse

Assens Kommune meddeler efter §§ 20 og 26 i lov om vandforsyning m.v. tilladelse til råstofindvinding under grundvandsspejlet på matr. nr. 18a Barløse By, Barløse.

Du kan se hele afgørelsen her

Der kan efter Vandforsyningslovens § 75 klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Offentliggjort den 17. april 2018

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: