Afbrændingsforbud

 

Forbuddet gælder også for afbrænding af Sankt Hans bål den 23. juni 2018.

Lokale byger ændrer ikke væsentligt på risikoen ved åben ild i det fri, fordi vegetationen stadig er meget tør.

Læs hele den opdaterede meddelelse fra Beredskab Fyn
icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Tilladelse til sænkning af grundvandsspejlet

som følge af indvinding af råstoffer under grundvandspejlet

Assens Kommune meddeler tilladelse til sænkning af grundvandsspejlet som følge af indvinding af råstoffer under grundvandspejlet samt tilladelse til indvinding af overfladevand til grusvask i råstofgrav på matr. nr. 5a, 1d, 4k og 4i Trunderup By, Jordløse, 4g Akkerup By, Haarby, 35b, 109, 33b, 33h, 34b og 35c Haarby By, Haarby.

Du kan se hele afgørelsen her

Der kan efter Vandforsyningslovens § 75 klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Offentliggjort den 12. januar 2018

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: