icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Tilladelse til opsætning af 2 campinghytter på Aa Strand Camping, Å Strandvej 61, 5631 Ebberup

Assens Kommune giver tilladelse til opsætning af 2 campinghytter til udlejning på ejendommen matr. nr. 1i, Hagenskov Hgd., Sønderby, beliggende Løgismose Skov 7, 5683 Haarby.

Du kan se hele tilladelsen her

Tilladelsen er givet i henhold til bestemmelserne i § 11 i Campingreglementet.

Offentliggjort den 4. november 2021 

Klageberettiget er adressaten for afgørelsen, offentlige myndigheder og enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

Klagen skal indgives til Klageportalen via borger.dk eller virk.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger