icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Tilladelse til ny boring til Glamsbjerg Vandværk på matrikelnummer 40a Bukkerup By, Søllested

Du kan se hele tilladelsen her

Klagevejledning

Afgørelsen kan efter Vandforsyningslovens § 75 påklages til Miljø og Fødevareklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder på et link til på www.naevneneshus.dk.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger