icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Tilladelse til nedsivning og udledning af vejvand fra skærende veje ved ny jernbane over Vestfyn i Assens Kommune

til hhv. Ravnedam, Brønserudafløbet, Andebølleafløbet, Herredsgrøften, Dybmoseafløbet og Møllebæk

I forbindelse med Vejdirektoratet og Banedanmarks etablering af ny jernbane over Vestfyn i Assens Kommune, meddeles der tilladelse til udledning og nedsivning af vejvand fra skærende veje i Assens Kommune til hhv. Ravnedam, Brønserudafløbet, Andebølleafløbet, Herredsgrøften, Dybmoseafløbet og Møllebæk.

Du kan læse hele tilladelsen her.

Klagevejledning

Etablering af Jernbane over Vestfyn er omfattet af § 1 i anlægslov nr. 1424 af 17 december 2019.

Det fremgår af § 6 stk. 1. i anlægsloven, at afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven ikke kan påklages til anden administrativ myndighed.

Kontakt

Har du spørgsmål kan du henvende dig til Miljø og Natur, att. Pia Gejl, tlf.: 64 74 75 11.

Offentliggjort: 19. juni 2023.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger