icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Tilladelse til nedsivning af vejvand og overfladevand fra ny cykelsti mellem Grønnemose og Aarup

Der meddeles tilladelse til nedsivning af overfladevand fra 0,82 ha ny asfalteret cykelsti mellem Grønnemose og Aarup samt nedsivning af vejvand fra 0,75 ha vej langs dele af den nye cykelsti.

 

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annonceringen af afgørelsen på Assens Kommunes hjemmeside.
Klage over afgørelsen skal indgives direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen som findes på forsiden af www.naevneneshus.dk.

 

Kontakt

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til Miljø og Natur, att. Katrine Juul Larsen, tlf.: 64 74 75 11.

Offentliggjort mandag den 28. marts 2022

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger