icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Tilladelse til nedsivning af overfladevand

fra ny multibane i Glamsbjerg

Der meddeles tilladelse til nedsivning af overfladevand (regnvand) fra ny multibane med gummibelægning ved Glamsdalens Idrætseferskole, Langbygårdsvej 14, 5620 Glamsbjerg.
Der nedsives overfladevand fra et areal på 450 m2.

Du kan læse hele tilladelsen her

Klagevejledning

Afgørelsen kan efter miljøbeskyttelseslovens § 91, stk. 1 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annonceringen af afgørelsen på Assens Kommunes hjemmeside.

Klage over afgørelsen skal indgives direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen som findes på forsiden af www.nmkn.dk
www.nmkn.dk kan du også finde information om, hvordan du klager via Klageportalen.

Kontakt

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til Miljø og Natur,
att. Katrine Juul Larsen, tlf.: 64 74 75 11.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: