icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra to padeltennisbaner af kunstgræs på Ormehøjvej 4, 5560 Aarup

Aarup Fritidscenter har søgt om tilladelse til nedsivning af overfladevand fra to nye padeltennisbaner, der skal ligge umiddelbart sydvest for deres eksisterende bebyggelse.
Banerne kommer til at ligge på arealer eget af Assens Kommune.

Du kan læse hele afgørelsen her

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annonceringen af afgørelsen på Assens Kommunes hjemmeside.
Klage over afgørelsen skal indgives direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen som kan findes på Nævnenes Hus: https://naevneneshus.dk/
På Nævnenes Hus kan du også finde information om, hvordan du klager via Klageportalen.

Kontakt

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til Miljø og Natur, att. René Holst, tlf.: 64 74 75 11.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger