icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra to flexfodboldbaner af kunstgræs på Idrætsvej 7, 5492 Vissenbjerg

Assens Kommune har meddelt tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 til nedsivning af overfladevand fra to flexfodboldbaner af kunstgræs på hver ca. 185 m2 etableret på de eksisterende sportsbanearealer på Idrætsvej 7, 5492 Vissenbjerg

Du kan læse hele afgørelsen her

Klagevejledning

Afgørelsen kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91, stk. 1 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annonceringen af afgørelsen på Assens Kommunes hjemmeside.

Klage over afgørelsen skal indgives direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen som kan findes på Nævnenes Hus: https://naevneneshus.dk/
På Nævnenes Hus kan du også finde information om, hvordan du klager via Klageportalen.

Kontakt

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til Miljø og Natur, att. René Holst, tlf.: 64 74 75 11.

Offentliggjort den 11. februar 2021

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger