icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Tilladelse til krydsning af Sogneskellet ved st. 600

Assens Kommune meddeler hermed, i medfør af Vandløbsloven § 47 og Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v. § 9 (Bek. 834 af 27.06.2016), tilladelse til etablering af en bro i form af en maksimalt 1,1 meter bred og 3,5 meter lang overgang jf. bilag 1, over Sogneskellet ved st. 600.

Du kan se hele afgørelsen her

Klagevejledning

Afgørelsen kan i medfør af vandløbslovens §§ 80 og 81 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet indenfor 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Offentliggjort den 19. september 2018

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har