icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Tilladelse til krydsning af privat vandløb ved Ebberup

I medfør af vandløbslovens § 47, (LBK. 127 af 26.01.2017) og jf. § 9, stk. 2 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v. (Bek. 834 af 27.06.2016), gives der hermed tilladelse til at krydse Kærum Å ved St. 2000 umiddelbart nedstrøms kommunevejen Østre Ringvej i Assens.

Du kan se hele tilladelsen her

Hvis du har spørgsmål til ovenstående så er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 64 74 68 89 eller e-mail: imhan@assens.dk.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: