icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Tilladelse til krydsning af privat del af Langedilløbet, Haarby

I forbindelse med et fælles projekt mellem Assens Forsyning A/S og Assens Kommune er der opstået et behov for at anlægge en rørledning til afværge fra et regnvandsbassin og frem til et rørlagt vandløb til regnvand. Assens Spildevand og Miljø og Natur har anmodet om at kunne krydse under Langedilløbet på den private vedligeholdte del af vandløbet. Arbejdet vil blive udført på hhv. matr. nr: 8a, Strandby by, Haarby og 4a, Haarby by, Haarby.

Det vurderes, at projektet kan tilpasses, så der ikke på opstår gener for senere vedligeholdelsesarbejder i vandløbet.

Du kan se hele tilladelsen her

Ved spørgsmål til projektet er du velkommen til at kontakte Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11 eller mail: natur@assens.dk

Offentliggjort den 21. juli 2017

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: