icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Tilladelse til krydsning af Kærum Å ved St. 20

I medfør af vandløbslovens § 47, (LBK. 127 af 26.01.2017) og jf. § 9, stk. 2 i Bekendtgørelse om vandløbs-regulering og –restaurering m.v. (Bek. 834 af 27.06.2016), gives der hermed tilladelse til at krydse Kærum Å ved St. 20 med 3 stk. trykledninger i dimension ø 280 – ø 355mm. 

Du kan se hele tilladelsen her

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Sags id. 19/13694 bedes anvendt ved alle henvendelser.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående så er du velkommen til at ringe på tlf. 64 74 72 27 eller skrive på e-mail: petow@assens.dk.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har