icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Tilladelse til krydsning af Hårby Å ved Algade

Assens Kommune har modtaget  ansøgning om tilladelse til krydsning af Hårby Å ved Algade med en Ø200 mm PE rør spildevandledning, strækningen fra brønd HA32S270 -> HA32S280, udføres som styret underboring. 
Projektet udføres i forbindelse med kloakseparering af Haarby by etape 3. Assens Kommune vurderer, at projektet kan tilpasses, så der ikke på opstår gener for senere vedligeholdelsesarbejder i vandløbet.

Du kan se hele tilladelsen her

Ved spørgsmål til projektet er du velkommen til at kontakte Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11 eller mail: natur@assens.dk

Offentliggjort den 19. juli 2017

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: