icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Tilladelse til krydsning af Haarby Å på matrikel 1a Køng By, Køng og et privat rørlagt vandløb på matrikel 1a Voldtofte By, Flemløse

Du kan se tilladelsen her

Klager skal være modtaget af Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 6. maj 2022. Sags id. 22/7193 bedes anvendt ved alle henvendelser. Klagevejledningen finder du i tilladelsen.

Offentliggjort den 8. april 2022

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger