icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Tilladelse til etablering af ny rørbro på Langkrogafløbet v. st. 570

I medfør af vandløbslovens § 47, (LBK. 127 af 26.01.2017) og jf. § 9, i Bekendtgørelse om vand-løbsregulering og –restaurering m.v. (Bek. 834 af 27.06.2016), gives der hermed tilladelse til etablering af en op til 6 m lang rørbro med diameter på mindst Ø600 mm på Langkrogafløbet på matr. nr. 1g, Pejrupgård, Orte og 7g, Frøbjerg By, Orte.

Du kan se hele tilladelsen her

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk/ eller Miljø-og-fødevare-klagenævnet.dk . Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående så er du velkommen til at ringe på tlf. 64 74 75 11 eller skrive på e-mail: petow@assens.dk.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har