icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Tilladelse til etablering af en undersøgelsesboring

på matr. 1a Andebølle By, Vissenbjerg

Assens Kommune har jf. §20 og 21 i vandforsyningsloven (LBK nr. 125 af 26. januar 2017) og i overensstemmelse med Vandområdeplanen og Bekendtgørelse om fastsættelse af miljømål for vandløb, søer og kystvande, overgangsvande og grundvand (BEK nr 439 af 19. maj 2016), meddeler Assens Kommune hermed Andebølle og Omegns Vandværk tilladelse til at udføre og renpumpe en undersøgelsesboring på matr. nr. 1a Andebølle By, Vissenbjerg.

Du kan se hele tilladelsen her

Afgørelsen kan påklages. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Offentliggjort den 21. December 2017

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: