icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Tilladelse til afledning af spildevand og tag- og overfladevand til forsyningens kloak fra tæt-lav bebyggelse på Bakkehusene, 5560 Aarup

I forbindelse med den private byggemodning af Bakkehusene i Aarup (matr.nr. 13c, 13d og 13e Skydebjerg By, Skydebjerg) meddeles der tilslutningstilladelse til forsyningens regnvandskloak og spildevandskloak for det udstykkede område. Tilladelse omfatter afledning af regn- og spildevand fra alle tre byggeetaper.

 

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annonceringen af afgørelsen på Assens Kommunes hjemmeside.
Klage over afgørelsen skal indgives direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen som findes på forsiden af www.naevneneshus.dk.

 

Kontakt

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til Miljø og Natur, att. René Holst, tlf.: 64 74 75 11.

Offentliggjort: 9. januar 2023.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger