icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Tilladelse til afledning af spildevand fra OK vaskehal - Stensgårdsvej 26, 5620 Glamsbjerg

Der meddeles tilladelse til afledning af spildevand til det offentlige kloaksystem fra OK vaskehal, Stensgårdsvej 26, 5620 Glamsbjerg. Tilladelsen omfatter udledning af spildevand fra vask af maksimalt 18.000 biler årligt.

Du kan læse hele tilladelsen her

Klagevejledning:

Afgørelsen kan efter miljøbeskyttelseslovens § 91, stk. 1 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annonceringen af afgørelsen på Assens Kommunes hjemmeside. Klage over afgørelsen skal indgives direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen som findes på forsiden af www.naevneneshus.dk

Kontakt:

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til Miljø og Natur, att. Sara Ane Zachhau, tlf.: 64 74 75 11 eller mail: sazac@assens.dk

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har