icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Tilladelse til afledning af processpildevand fra kantinekøkken til offentlig kloak fra virksomheden FTZ Assens, Gelstedvej 22, 5560 Aarup

Virksomheden FTZ opfører et nyt ca. 30.000 m2 stort lager og administration umiddelbart syd for Fynske Motorvej ved Rørup og Grønnemose. Der anlægges i administrationsbygningen et kantinekøkken for produktion af mad til medarbejdere og kursister.

Du kan læse hele tilladelsen her

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annonceringen af afgørelsen på Assens Kommunes hjemmeside.

Klage over afgørelsen skal indgives direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen som findes på forsiden af www.naevneneshus.dk.

Kontakt

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til Miljø og Natur, att. René Holst, tlf.: 64 74 75 11.

Offentliggjort: 20. juni 2023

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger