Aktuel information om Corona-situationen

Du kan finde aktuel information situationen i Assens Kommune her. 

Siden vil blive opdateret efterhånden, som vi bliver bekendt med udviklingen. 

Du kan også få løbende opdateringer på vores facebook-side: www.facebook.com/assenskommune.

Aktuel information om situationen ift. Covid-19 (Corona)
icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Tilladelse efter vandforsyningslovens § 21

til reduktion af ammoniumindholdet i drikkevandet ved videregående vandbehandling på Holmhaveværket, Neversvej 2, 5690 Tommerup, matr. nr. 16d Verninge By, Verninge, VandCenter Syd

Du kan se hele tilladelsen og klagevejledning her

Offentliggjort den 8. november 2018

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har