icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Strukturplan for boliger mellem Buchwaldsvej og Smedevej i Tommerups st.

På initiativ af Assens Kommune er der udarbejdet en plan for boliger mellem Buchwaldsvej og Smedevej i Tommerup st, som skal fremme omdannelsen af industriområdet til boliger.

Planen giver nogle overordnede retningslinjer for bebyggelsesstruktur, veje og stier, grønne områder. Den beskriver også forhold omkring miljø, forurening, geoteknik, trafik og afsætningsøkonomi.

Med udgangspunkt i det lokale boligmarked og investeringspotentialet, forudsættes området udbygget med 200 til 250 almene og private boliger i form af tæt-lave boliger og i mindre omfang etageboliger.

Der er ikke tale om en formel plan, og den giver ikke mulighed for at opføre byggeri. Planen er derfor ikke i høring. En bredere inddragelse af offentligheden vil ske i forbindelse med, at Byrådet i løbet af de kommende år behandler byggeretsgivende lokalplaner (projektlokalplaner).

Området forudsættes udviklet i etaper over de kommende 15 år.

Du kan se Strukturplanen for boliger mellem Buchwaldsvej og Smedevej i Tommerup st. her

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her: