icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Stena Recycling A/S, tillægsgodkendelse til større oplag af spraydåser

Assens Kommune har meddelt tillægsgodkendelse til et større oplag af ubehandlede spraydåser på affaldsbehandlingsanlægget, Stena Recycling A/S, Damsbovej 20, 5492 Vissenbjerg.
Tillægsgodkendelsen omfatter at oplaget af spraydåser, i eksisterende bygninger, kan øges fra 16 ton til 50 ton.

Tillægsgodkendelsen viser at det øget oplag af spraydåser ikke medfører væsentlig påvirkning af miljøet. Du kan læse mere om tilladelsen på nedenstående links.

Tillægsgodkendelse jan. 2020 - oplag af spraydåser

Bilag 1, VVM Anmeldelses- og screeningsskema, Stena, Vissenbjerg

Bilag 2, oversigstegning over placering af spraydåser

Afgørelsen er meddelt og offentliggjort den 16. januar 2020. Afgørelsen om miljøgodkendelse kan påklages.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan indenfor de næste fire uger klage over afgørelsen til Natur- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Vejledning om hvordan du skal logge på og anvende Klageportalen, findes på Nævnenes Hus hjemmeside samt på www.borger.dk og www.virk.dk . Klagen skal være indgivet senest den 13. februar 2020.

Spørgsmål kan sendes til industri@assens.dk.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger