icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Stena Recycling A/S, Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse

Assens Kommune har meddelt tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse til Stena Recycling A/S, Damsbovej 20, 5492 Vissenbjerg, samt afgørelse om at ændring ikke kræver udarbejdelse af VVM

Tillægsgodkendelsen, som omhandler et øget oplag af lithiumbatterier, viser at virksomheden kan drives uden væsentlig påvirkning af miljøet.

Du kan læse mere på nedenstående links:

Afgørelserne er meddelt og offentliggjort den 30. august 2022.  Afgørelserne kan påklages.

 

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan indenfor de næste fire uger klage over afgørelsen til Natur- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Vejledning om hvordan du skal logge på og anvende Klageportalen, findes på Nævnenes Hus hjemmeside samt på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen skal være indgivet senest den 27. september 2022.

Spørgsmål kan sendes til industri@assens.dk.