icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Stena Recycling A/S, Revurdering af miljøgodkendelse

Assens Kommune har revurderet miljøgodkendelse til Stena Recycling A/S, Damsbovej 20, 5492 Vissenbjerg.

Revurderingen viser at virksomheden kan drives uden væsentlig påvirkning af miljøet.

Du kan læge mere på nedenstående links:

Afgørelsen er meddelt og offentliggjort den 7. juli 2022. Afgørelsen om miljøgodkendelse kan påklages.

 

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan indenfor de næste fire uger klage over afgørelsen til Natur- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Nævnenes Hus hjemmeside www.naevneneshus.dk Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Vejledning om hvordan du skal logge på og anvende Klageportalen, findes på Nævnenes Hus hjemmeside samt på www.borger.dk og www.virk.dk . Klagen skal være indgivet senest den 4. august 2022.

Spørgsmål kan sendes til industri@assens.dk.