icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Skallebølleafløbet - Reguleringsprojekt st. 220 - st. 420

Assens Spildevand har den 31. marts 2021 fremsendt endeligt forslag til et reguleringsprojekt hvori der søges om godkendelse til at gennemføre en regulering og ændring af Skallebølle- afløbets linjeføring på den rørlagte strækning st. 220 – 420, så den føres uden om det eksisterende regnvandsbassin.

Reguleringsprojektet omfatter omlægning af Ø400bt rørledningen på strækningen st. 220-420 (blå og grøn streg på kort 1 i høringsbrev).

Det er Assens Kommunes vurdering, at projektet ikke vil ændre på vandløbets regulativmæssige vandføringsevne.

Projektet sendes derfor i 4 ugers offentlig høring.

Høringsbrev - Regulering af Skallebølleafløbet st. 220-420

Kort - Regulering AF bassin v. st 220-420 marts 2021 

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger