icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Skallebølleafløbet – Godkendelse af reguleringsprojekt st. 220 - st. 420

Du kan læse mere på nedenstående links:

Godkendelse - Regulering af Skallebølleafløbet st. 220-420

Kort - Regulering AF bassin v. st. 220-420

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk/. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående så er du velkommen til at ringe på tlf. 64 74 75 11 eller skrive på e-mail: petow@assens.dk.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger