icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Screening for miljøvurdering af Klimastrategi 2020-2050 – Assens Kommune i grøn opstilling

Der er udarbejdet en screening af Klimastrategi 2020-2050 – Assens Kommune i grøn opstilling i henhold til miljøvurderingsloven. Der er truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planen. Du kan klage over denne beslutning. Klagefristen er 4 uger fra annonceringen af afgørelsen på Assens Kommunes hjemmeside. Klage over afgørelsen skal indgives direkte til Planklagenævnet via Klageportalen, som du kan finde på https://naevneneshus.dk. Her kan du også finde information om, hvordan du klager via Klageportalen.

Screening for miljøvurdering af Klimastrategi 2020-2050 – Assens Kommune i grøn opstilling kan ses her og selve planforslaget kan ses her

Kontakt

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til Miljø og Natur, att. Gunilla D. Ørbech, tlf. 64 74 75 11.

Offentliggjort 18. november 2020

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger