icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Screening for miljøvurdering af Forslag til Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2018-2027 for Assens Kommune

Der er udarbejdet en screening af Forslag til Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2018-2027 for Assens Kommune i henhold til miljøvurderingsloven. Der er truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planen.


Du kan klage over denne afgørelse for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagefristen er 4 uger fra annonceringen af afgørelsen på Assens Kommunes hjemmeside. Klage over afgørelsen skal indgives direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som du kan finde på https://naevneneshus.dk. Her kan du også finde information om, hvordan du klager via Klageportalen.

 

Kontakt

Har du spørgsmål kan du rette henvendelse til Miljø og Natur, att. René Holst, tlf.: 64 74 75 11.

Offentliggjort 27. januar 2023

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger