icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Screening af skovrejsning nord for Assens

Assens Kommune har jf. VVM-bekendtgørelsen (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018) truffet afgørelse om at skovrejsning på 2,1 ha på matrikel nr. 34c, Aborg By, Gamtofte ikke er omfattet af VVM pligt. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Screening af skovrejsning nord for Assens

Screeningsskema - skovrejsning

Offentliggjort den 14. august 2019

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger

Se hvordan vi behandler dine oplysninger og hvilke rettigheder du har