icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Revurdering af miljøgodkendelser til husdyrbrug - Bogensevej 30, 5620 Glamsbjerg

Assens Kommune (Rådhus Allé 5, 5610 Assens) skal som tilsynsmyndighed tage miljøgodkendelsen til husdyrbruget på Bogensevej 30, 5620 Glamsbjerg op til regelmæssig revurdering.

Husdyrbruget har en § 12 miljøgodkendelse (inklusiv tillæg) til en produktion af 24.000 stk. smågrise (7,0 – 31 kg) og 8.400 stk. slagtesvin (31 – 110 kg), der nu revurderes efter gældende regler.

Enhver har ret til at se og kommentere på sagsmaterialet. Spørgsmål og kommentarer til revurderingen kan sendes til landbrug@assens.dk.

Det nuværende sagsmaterialet kan ses via nedenstående links.

§ 12 Miljøgodkendelse, Bogensevej 30

Tillæg til miljøgodkendelse, Bogensevej 30

Derudover kan enhver få tilsendt udkast af afgørelsen, nå dette foreligger. Du bedes giver os besked om dette senest torsdag den 26. november 2020.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur, Landbrug på tlf. 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk.

Offentliggjort den 12. november 2020

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger