icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Revurdering af miljøgodkendelse til IE-husdyrbrug - Stimosen 20, 5620 Glamsbjerg

Assens Kommune har revurderet miljøgodkendelsen til husdyrbruget på landbrugsejendommen Stimosen 20, 5620 Glamsbjerg.

Hele afgørelsen med bilag kan ses via nedenstående links.

Revurdering af § 12 miljøgodkendelse, Stimosen 20, 5620 Glamsbjerg

Revurderingsskema nr. 223050, Stimosen 20

§ 12, 2 miljøgodkendelse, 9. april 2013

§ 12, stk 3 tillæg til miljøgodkendelse, 15. november 2017

Beredskabsplan, Stimosen 20

Har du spørgsmål, kan du kontakte Trine Bonrud Helleskov, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk.

Offentliggjort den 24. februar 2021

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.naevneneshus.dk. Klagen skal være indgivet senest onsdag den 24. marts 2021.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger