icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Revurdering af miljøgodkendelse til IE-husdyrbrug - Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup

Assens Kommune har revurderet miljøgodkendelsen til husdyrbruget på landbrugsejendommen Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup.

Hele afgørelsen med bilag kan ses via nedenstående links.

Revurdering af § 12 miljøgodkendelse, Skovsbjergevej 22, 5631 Ebberup

Revurderingsskema nr. 223902, Skovsbjergevej 22, 5631 Ebberup

Bat-Redegørelse - Skovsbjergvej 22.

§ 12 Miljøgodkendelse, Skovsbjergevej 22, 26.11.2009

§ 12,3 miljøgodkendelse, Truelsmosegård, Skovsbjergvej 22, 08.08.2016

Har du spørgsmål, kan du kontakte Jeppe Borre Holm, Miljø og Natur på tlf. 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk.

Klagevejledning

Klageberettigede er myndigheder, organisationer og enhver med individuel, væsentlig interesse i afgørelsen. Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som vil opkræve et klagegebyr på kr. 900 for borgere og kr. 1.800 for virksomheder mv. En evt. klage skal indgives via Klageportalen, som kan tilgås vis www.naevneneshus.dk. Klagen skal være indgivet senest mandag den 7. juni 2021.

Offentliggjort den 10. maj 2021

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger